Hahmoterapia

Gestalt-eli hahmoterapia on 40-luvulla alkunsa saanut, jatkuvasti kehittyvä psykoterapian suuntaus. Se on saanut vaikutteita monista eri psykologian, psykoterapian ja filosofian suuntauksista. Hahmoterapia sopii niin yksilö-kuin ryhmäterapianakin mm. ahdistuneisuuden, masennuksen, pelkotilojen, uupumuksen ja ihmissuhdeongelmien hoitoon, sekä eksistentiaalisten kysymysten, luovuuden ja omien voimavarojen tutkimiseen. 

Hahmoterapia painottaa yksilön kokemusta nykyhetkessä; tässä ja nyt. Puhumisen lisäksi hahmoterapia tarjoaa mahdollisuuden luoviin, kokeileviin ja toiminnallisiin lähestymistapoihin. Asiakasta autetaan tiedostamaan suhdetta itseen ja toisiin sekä terapiatilanteessa että sen ulkopuolella. Tavoitteena on tulla tietoiseksi omista tavoista ilmaista- ja olla ilmaisematta tunteita ja tarpeita, sekä löytää uusia keinoja tunteiden säätelyyn. 

Hahmoterapiassa työskentelyn ytimessä on käsitys kaikkien ilmiöiden keskinäisestä riippuvuudesta: ihminen ei elä tyhjiössä, vaan osana ympäristöä ja ihmissuhteiden verkostoa. Rakennamme minuuttamme aina suhteessa toisiin ihmisiin. 

(Osa tekstistä on lainattu Suomen Hahmoterapia ry:n yhdistyksen 30-vuotisen olemassaolon kunniaksi julkaistusta esitteestä)


Yksilöterapian hinta:

85e/45min (sis. alv 24%)

95e/60min  (sis. alv 24%)


Tällä hetkellä ei ole ryhmiä.

Kaikki tapaamiset ovat luottamuksellisia, ja olen sitoutunut noudattamaan sekä Suomen Hahmoterapia ry:n että EAGT;n (European Association for Gestalt Therapy) eettisiä ohjeita ja periaatteita. Lisätietoa sekä eettisistä periaatteista, että hahmoterapiasta ylipäätään löydät osoitteesta www.hahmoterapia.fi

Sekä yksilöterapian vastaanotto että ryhmätila toimivat Tampereen keskustassa osoitteessa Kuninkaankatu 39. Yksilöterapia on mahdollista myös online. 


Lisätiedot:

veeradegerholm@gmail.com